ƏLAQƏ

Ünvan: Diplomatik şəhərcik, Darin küçəsi, Villa B804, Ər-Riyad 11693

Telefon: +966 11 419 2382

Faks: +966 11 419 2260

E-poçt: riyadh@mission.mfa.gov.az

Web: www.riyadh.mfa.gov.az

Arxiv üzrə axtarış