Doğum haqqında şəhadətnamənin alınması üçün tələb olunan sənədlər:

Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn və Omanda daimi və ya müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uşaqlarının doğumu haqqında qeyd (zərurət olduğu təqdirdə) Səfirliyin konsulluq bölməsi tərəfindən aparılır. Uşağın doğulmasının qeydə alındığı yerdən asılı olmayaraq doğum haqqında akt qeydində və doğum haqqında şəhadətnamədə uşağın doğulduğu yer kimi onun doğum yeri göstərilir.                                                                                              

  1. Valideynlərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, rezident kartı (iqama))- əsli və surəti;
  2. Valideyinlərin ərizəsi;
  3. Valideynlərin nikah haqqında şəhadətnaməsi - əsli və surəti;
  4. Doğum faktını, vaxtını və yerini təsdiq edən tibb müəssisəsindən sənəd - əsli; (Uşağın doğum tarixindən bir aydan artıq vaxt keçməmək şərti ilə)

Doğumun qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddətdə müraciət olunmamasının səbəbinin üzrlü hesab edilməsini təqdim olunmuş sənədlər (valideynlərin xəstə olması barədə müalicə müəssisəsinin sənədi, həmin müddətdə uzunmüddətli ezamiyyətdə və ya ölkə hüdudlarından kənarda olmasını təsdiq edən sənəd, valideynlərdən birinin vəfatı ilə bağlı sənədlər və s.) əsasında qeydiyyat işinə məsul şəxs müəyyən edir. Üzrlü hesab edilərsə müvafiq qaydada qeydiyyat aparılır və şəhadətnamə verilir. Doğumun qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddətdə müraciət olunmamasının səbəbinin üzrsüz hesab edilməsi inzibati tənbehin tətbiq edilməsinə əsas verə bilər.

Nikahın qeydə alınması

Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn və Omanda daimi və ya müvəqqəti yaşayan nikaha daxil olmaq istəyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün nikahın qeydə alınması Səfirliyin konsulluq bölməsi tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Nikaha daxil olmağı arzu edən vətəndaşlar Səfirliyin konsulluq bölməsinə şəxsən yazılı ərizə təqdim etməlidirlər. Ərizədə nikahın bağlanmasına mane olan halların – nikahın yaxın qohumlar (valideynlər və uşaqlar, baba-nənə və nəvələr, doğma və ögey (ümumi ata və ya anası olan) qardaş və bacılar) arasında, övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər arasında, ikisindən biri və ya hər ikisi başqası ilə nikahda olan şəxslər arasında, ikisindən biri və ya hər ikisi ruhi xəstəlik və ya kəmağıllıq nəticəsində məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslər arasında bağlanması hallarının olmadığı təsdiq edilməli, habelə hər şəxsin neçənci nikaha daxil olduğu və neçə uşağı olduğu, nikahın bağlanmasından sonra daşımaq istədiyi soyad göstərilməli və ərizə blankında göstərilmiş digər suallara cavab verilməlidir.

Nikahın qeydiyyatının günü və saatı nikaha daxil olan şəxslərlə razılaşdırılaraq müəyyən edilir.

Nikah Səfirliyin konsulluq məsələləri üzrə məsul əməkdaşı tərəfindən nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin bu barədə ərizə verdikləri gündən 1 aydan tez olmayaraq onların iştirakı ilə bağlanır.

Nikahın qeydiyyatı üçün maneələrin olmasını təsdiq edən sübutlar təqdim edildikdə, qeydiyyat şöbəsi, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi nikahı bağlamaqdan imtina edə bilər. Nikaha daxil olmağı arzu edən şəxslərə bu barədə yazılı surətdə bildirir.

Nikaha daxil olan şəxslərin arzusu ilə nikahın qeydə alınmasında digər şəxslər iştirak edə bilərlər. Nikah haqqında aktın qeydində imza edən şahidlər iki nəfərdən artıq olmamalıdır.

Məhkum olub olmamaq haqqında arayışın alınması üçün tələb olunan sənədlər

  1. Ərizə
  2. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
  3. Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz

Ailə vəziyyəti haqqında arayışın alınması üçün tələb olunan sənədlər

  1. Ərizə
  2. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
  3. Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz

Arxiv üzrə axtarış