2016-12-09

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 6 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Ətraflı

Arxiv üzrə axtarış